A Taijiquan (thai chi quan) és a pszichoterápia

Előadás a Pszichoterápia 2011 évi konferenciáján, Budapesten

A Taiji Quan (tajcsi csuan) lágy, lassú mozdulatsorait egészség megőrzési céllal világszerte
tízmilliók gyakorolják, és a rejtélyes „belső erőt” használó harcművészeti stílusok
klasszikusaként is egyre többen művelik. Népszerűségét a test-lélek harmóniájára kifejtett,
egyedülállónak mondott jótékony hatásának köszönheti. Bizonyos állapotok, betegségek
kezelésében való hatékonyságát orvosi szempontból is igazolták.
A Taiji Quan valójában maga a kínai kultúra, elsősorban a taoizmusban gyökerező világkép.
Mozgásba kódolt filozófia, ember- és természetismeret. E hatalmas tudástárból a gyakorló
pontosan annyi tudást meríthet, amennyi erőfeszítést befektetett. Vajon pszichoterapeutaként,
ebből az ősi hagyományból lehet-e a segítő munkához releváns tapasztalatokat hasznosítani?
Előadásomban a Taiji Quan és a pszichoterápia alapelveinek, „mozgásainak” az
összehasonlító vizsgálatára vállalkozom. 9 évnyi „saját élmény” tapasztalataimat szeretném
demonstrációval egybekötve bemutatni azzal a céllal, hogy az ősi kínai tradíció tapasztalati
tudása és a korszerű pszichoterápiás fogalomtárunk hasonlóságaira rácsodálkozhassunk.
Kiemelem azokat a gyakorlati elemeket, amelyeket egy terapeuta, a saját egészsége
megtartása mellett, a munkájában is hasznosíthat pl. a kapcsolatteremtésben, a terápia
optimális feszültségének fenntartásában.
A Taiji Quan gyakorlás lényege a közvetlen tapasztalati tanulás. Az önismeretről indulva a
páros gyakorlatokon keresztül jut el a világ és a „másik” megismeréséhez. Örökös, lüktető
mozgás, az ellentétek egymást kiegészítő összjátéka. A self és a selftárgy interaktív egymásra
hatása, amely a vitalitás affektusok regresszív világából elvezet a kihegyezett tudatosságig, a
puszta érzékelésben levésből a konkrét helyzetben történő adekvát cselekvésig.
A Taiji Quant számos misztikus elképzelés övezi. Kitérek ezek lehetséges lélektani és egyéb
okaira, és igyekszem tisztázni a sajátos fogalmakat (Qi, belső erő, stb.). Elméleti
hivatkozásként a self szerveződés, a tanulás, a mentalizáció fogalmi rendszerére alapozok, és
felhasználom általános orvosi ismereteimet is.
Bemutatom a tradícionális chen stílusú Taiji Quan komplex rendszerét, amelybe a 19.-ik
generációs Nagymester, Han Kui Yuan közvetlen tanítványaként tekinthetek bele, és akinek
ezúton is hálámat és tiszteletemet fejezem ki.